Dla pacjenta

Aspekty prawne w Polsce

Od 1 listopada 2017 roku w Polsce pojawiła się nowa szansa dla wielu pacjentów i pacjentek, którzy chcieli korzystać z alternatywnego leczenia marihuaną medyczną. „Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” dopuszcza stosowanie ziela konopi innych niż włókniste oraz otrzymywanie z nich wyciągów i nalewek farmaceutycznych, a także żywicy konopi innych niż włókniste w celach medycznych ( definiuje się go jako surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych).

Konopie do sporządzania leku recepturowego mogą być przepisywane w formie suszonych kwiatów oraz standaryzowanych ekstraktów.

Recepta na marihuanę medyczną

 1. Receptę na marihuanę medyczną w Polsce może wypisać lekarz każdej specjalności, jeśli uzna to za korzyść dla pacjenta (prócz lekarza weterynarii). Ponieważ marihuana medyczna klasyfikowana jest jako surowiec farmaceutyczny i nie ma statusu leku, to lekarz prowadzący określa w jakim wskazaniu, formie oraz jakie dawkowanie chciałaby zastosować ten rodzaj leczenia u swojego pacjenta.
 2. Marihuana medyczna nie jest refundowana
 3. W przypadku marihuany medycznej nie ma określonej maksymalnej dawki dziennej, istnieją jednak zasady, które obowiązują przy jej przepisywaniu na receptę:
  • Musi być przepisana na recepcie Rpw. (recepta recepturowa)
  • Na jednej recepcie może być zapisany tylko jeden lek
  • Receptę należy zrealizować w ciągu 30 dni od wystawienia
  • Okres stosowania nie może przekroczyć 90 dni stosowania (lekarz musi prawidłowo przeliczyć dawkowanie)